Föräldraskapande och professionell följsamhet på familjecentralers öppna förskolor: en programteori

Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Downloads (Pure)

Abstract

Familjecentralens verksamhetsidé för öppna förskolan på familjecentraler – formulerat som en hypotes - har utvärderats steg för steg genom samla in data på sammanlagd sex familjecentraler för att pröva hållbarheten i hypotesen. Utvärderingen visar på ett föräldraskapande bland småbarnsföräldrar genom att de lär sig om barn och föräldraskap, får möjlighet att utöka sitt sociala kontaktnät och att bara vara i en trygg omgivning där socialt stöd finns till hands. De får tillsammans med andra känna sig ’good enough’ som en vanlig förälder med ett normalt barn. Professionell följsamhet utmärker personalens arbetssätt. De bedömer den ”mognadsgrad” som föräldern befinner sig i för att söka stöd och anpassar sitt förhållningssätt till föräldern genom fysiskt avstånd och djup i samtalet. På så vis kan pedagogiska, sociala och psykologiska mekanismer triggas igång och förklara de resultat som föräldrar upplever för dem själva och deras barn. Artikeln avslutas med en omformulerad hypotes om öppna förskolors verksamhet på familjecentraler.

Original languageEnglish
Pages (from-to)122-132
Number of pages10
JournalSocialmedicinsk Tidskrift
Volume88
Issue number2
Publication statusPublished - 2011

Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)
  • Social Sciences (5)

Cite this