Formativ bedömning

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in book

Abstract

Det här kapitlet handlar om formativ bedömning, det vill säga bedömningar vars huvudsakliga syfte är att stödja elevernas lärande. Detta syfte skiljer sig från summativa bedömningar, vars primära funktion är att kontrollera vad eleverna lärt sig eller att sortera dem i urvalssyfte. Kapitlet kommer att försöka svara på följande frågeställningar: Vad är det som utmärker formativ bedömning? Finns det några bevis för att formativ bedömning fungerar? Hur kan man arbeta med formativ bedömning i klassrummet och vilka svårigheter finns med att arbeta formativt? 

Original languageSwedish
Title of host publicationUtvärdering och bedömning i skolan
Subtitle of host publicationför vem och varför?
EditorsAgneta Hult
Place of PublicationStockholm
PublisherNatur och kultur
Pages212-227
Number of pages15
ISBN (Print)978-91-27-12198-0
Publication statusPublished - 2011

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this