Forskare, consult eller morsa: handledares uppfattning om kvalité vid handledning av examensuppsatser

Leif Holmberg

  Research output: Book/ReportReport

  20 Downloads (Pure)

  Abstract

  Studier  av  handledarrollen  har  visat  på  betydande  skillnader  mellan  olika handledare.   Framförallt   har   bristen   på   gemensam   teoretisk   referensram uppfattats  som  en  väsentlig  anledning  till  skillnaderna.  I  den  här  studien undersöks hur olika handledare vid en företagsekonomisk institution förstår sin arbetsuppgift dels med utgångspunkt från sina tidigare olika erfarenheter, dels med utgångspunkt från sin uppfattning av vad som de anser väsentliga aspekter på  kvalité  i  handledningssituationen. De  aspekter på  begreppet kvalité  som använts är vetenskaps-, lärande-, samhälls- och social kvalité. Resultatet visar på att de olika individuella meningsskapande processerna i huvudsak kan hänföras till två olika underförstådda referensramar som baseras på handledarens syn på den primära uppgiften att dana forskare eller konsulter. Samtidigt ser de sin egen handledarroll i samma termer d.v.s. som seniorforskare eller seniorkonsult – och ibland också i en så stödjande roll att de kan uppfattas som stormorsa.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationKristianstad
  PublisherDepartment of Business Studies, Kristianstad University College
  Publication statusPublished - 2006

  Publication series

  NameWorking paper series
  No.2006:1
  ISSN (Print)1650-0636

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this