Forskningsutblick: Skolsköterskors stöd till elever med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

Abstract

I denna studie beskrivs skolsköterskors erfarenheter av att stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Studien belyser skolsköterskors betydelse för att identifiera särskilda behov hos elever med NPF vilket kan främja en hälsosam inlärningsmiljö för alla elever.

Studien genomfördes i södra Sverige i form av fokusgruppsintervjuer med skolsköterskor. Tre teman identifierades: att hjälpa elever med NPF att tolka sinnesintryck, att upptäcka tidiga tecken på ångest eller andra besvär bland elever med NPF, och att använda ett inkluderande förhållningssätt i sina hälsopedagogiska insatser.

Original languageSwedish
Specialist publicationSpecialpedagogiska skolmyndigheten
Publication statusPublished - 2021

Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

Cite this