Fysisk aktivitet en universalmedicin: förutsatt att man tar den!

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in book

40 Downloads (Pure)

Abstract

Detta kapitel handlar om fysisk aktivitet, rörelse och idrott bland barn och ungdomar med sikte på hälsa, vuxenliv och framtid! Kapitlet startar med att förklara vad fysisk aktivitet är för någonting och dess effekter på människan. Därefter kommer en kort översikt om hur barn lär sig rörelser, hur förskola och skola arbetar med fysisk aktivitet och avslutas med en kort redogörelse av några av  mina genomförda forskningsstudier bland barn och ungdomar.

Original languageSwedish
Title of host publicationBarnsliga sammanhang
Subtitle of host publicationforskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet
EditorsBo Nilsson, Eva Clausson
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
Pages35-49
Number of pages14
Edition5
ISBN (Print)978-91-87973-17-8
Publication statusPublished - 2017

Swedish Standard Keywords

  • Sport and Fitness Sciences (30308)

Cite this