Geometri i gymnasiematematiken: en jämförande studie av svenska och finländska matematikböcker

Anna Svensson, Mattias Ståhl

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

13 Downloads (Pure)

Abstract

Vi har jämfört geometriavsnitten i två svenska läromedelsserier för gymnasiet med två finländska geometriböcker. Styrdokumenten har också granskats för att se hur de påverkar innehållet i matematikböckerna. Dessutom har finländska och svenska gymnasielärare via en enkät tillfrågats om hur de använder läroboken i matematikundervisningen. De faktorer vi undersökt i böckerna skiljer sig ofta mer mellan de olika böckerna än mellan länderna. Framförallt avviker den finländska boken Geometri, lång kurs från de övriga böckerna på några avgörande punkter, framförallt är det geometriska innehållet mer omfattande och uppgifterna är generellt svårare än i de övriga böckerna. När det gäller styrdokumenten är kraven, med avseende på geometriskt innehåll, konkretare i Finland än i Sverige. Innehållet i de finländska böckerna följer också styrdokumentens krav. De undersökta geometriavsnitten i de svenska läroböckerna är trots vaga krav i kursplanerna innehållsmässigt likriktade. Enkätsvaren från lärarna visade på att läromedlen ofta styr innehållet i undervisningen.

Original languageSwedish
No.3
Specialist publicationTsunami
Publication statusPublished - 2005
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

Cite this