Gymnasieelevers algebraiska förmåga och förståelse

Per-Eskil Persson, Tomas Wennström

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

5 Downloads (Pure)

Abstract

Detta är den första i en serie av rapporter, som skall presentera resultaten från en pågående undersökning av gymnasieelevers algebraiska förmåga och förståelse. Denna undersökning startade höstterminen 1998 vid Klippans Gymnasieskola och den grupp som studeras är de elever som då började på naturvetenskapsprogrammet i Klippan. Eftersom detta är de första elever som följt Lpo 94 är det extra intressant att kartlägga deras algebraiska kunskaper och hur dessa utvecklas. Denna rapport kommer huvudsakligen att beskriva kunskapsläget, då eleverna påbörjade sina gymnasiestudier. I kommande rapporter kommer vi att studera vad som händer med ett antal elever under första året i gymnasieskolan och situationen i början av åk 2. Om vi får möjlighet kommer vi också att i slutet av åk 3 undersöka vilka algebraiska kunskaper eleverna har med sig från gymnasietiden.

Original languageSwedish
No.1
Specialist publicationTsunami
Publication statusPublished - 2003
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

Cite this