Gymnasieelevers algebraiska förmåga och förståelse III

Per-Eskil Persson, Tomas Wennström

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

11 Downloads (Pure)

Abstract

Detta är den tredje i en serie rapporter, som presenterar resultat från en longitudinell undersök-ning av de NV-elever, som höstterminen 1998 påbörjade sina gymnasiestudier vid Klippans Gymnasieskola. Avsikten med studien är främst att undersöka hur elevernas algebraiska för-måga och förståelse utvecklas under gymnasietiden. Denna rapport kommer att mer i detalj beskriva några elevers utveckling under huvudsakligen första året på gymnasiet, men den inne-håller också en del iakttagelser från NV2.

Original languageSwedish
No.3
Specialist publicationTsunami
Publication statusPublished - 2003
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

Cite this