Högskolepedagogisk Akademi: Exempel på hur pedagogiskt meriterade lärares kompetens kan tillvaratas i organisationen

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Sedan start år 2013 har 23 lärare befordrats till antingen meriterad eller excellent lärare vid Högskolan Kristianstad (HKR). Syftet med karriärstegen var från början att stimulera utvecklandet av akademiskt lärarskap och belöna pedagogisk skicklighet. Detta syfte får anses vara uppnått då de workshopar som ger behörighet att söka befordran har genomgåtts av ca 150 medarbetare och under åren har antalet ansökningar om befordran varit god. 

Redan vid befordringssystemets införande fanns avsikten att på ett strategiskt sätt använda den kompetens som de befordrade har och 2016 inleddes konstituerande möten där HKRs hittills befordrade lärare inbjöds att delta tillsammans med högskolepedagogiska utvecklare och ledning. Avsikten var att utveckla former för den högskolepedagogiska akademins uppdrag och arbete. Några frågor som lyftes var placering, roll och befogenheter i organisationen och hur skulle arbetet synkroniseras med funktioner såsom högskolepedagogiska utvecklare, utbildningsansvariga, lärare och chefer?

År 2017 infördes den Högskolepedagogiska akademin (HA) vid HKR med det överordnade uppdraget att vara en resurs i utvecklandet av det akademiska lärarskapet, en katalysator för utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande och en arena för kunskapsutveckling av utbildningen. Alla som befordrats välkomnades att delta i de aktiviteter som initierades av den högskolepedagogiska akademin och en styrgrupp utsågs att årsvis prioritera, fastställa, samordna och följa upp verksamheten mot given budget.

År 2021 är HA inne på sitt fjärde verksamhetsår och verksamheten kan sägas ha landat i organisationen. HA betraktas idag som en utvecklingsverksamhet med en budget på 6–800 timmar årligen med uppdrag som innefattar tre ansvarsområden som främjar/stödjer en:

1. strategisk högskoleövergripande högskolepedagogisk utveckling,

2. fakultetsnära högskolepedagogisk kollegial utveckling,

3. högskolepedagogisk forsknings- och utvecklingsmiljö.

Vid presentationen kommer verksamhetens framväxt och organisering beskrivas utifrån såväl styrkor som hinder på vägen som behövt övervinnas.

Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2021
EventLärarlärdom 2021, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, 18 augusti, 2021 -
Duration: 1980-Jan-01 → …

Conference

ConferenceLärarlärdom 2021, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, 18 augusti, 2021
Period80-01-01 → …

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this