Hur ska vi göra då? praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande

Lotta Anderson (Editor), Anna Sundman Marknäs (Editor), Daniel Östlund (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology

655 Downloads (Pure)

Abstract

Vad innebär bedömning i vår verksamhet? Denna fråga ställde sig ett antal pedagoger och deras dåvarande skolledare 2012, efter att ha satt sig in i den nya läroplanen för grundsärskolan. Kontakt togs med grundskoleförvaltningens utvecklingsteam och en idé började ta form. Uppdraget gavs till dåvarande FoU-Malmö utbildning och en praktiknära utbildning utformades tillsammans med RUC på Malmö högskola och Uppdrag AB vid Högskolan Kristianstad. Tillsammans med skolans medarbetare och utifrån de olika arbetslagens situation och förutsättningar utvecklades innehållet. På så sätt har utbildningen följt de intentioner för verksamhetsutveckling som formulerades kring den extrasatsning på utbildningssektorn i Malmö som fick namnet Skolsatsning 2012. Pedagoger måste få ett så verksamhetsnära stöd som möjligt. Men inte utifrån att ”experter” går in och ger ”recept”, vilket ju ibland efterfrågas, utan genom att de i dialog, och med forskningsbaserad input, bidrar till att pedagoger får möjlighet att, både enskilt och (framförallt) tillsammans, tänka kring dilemman i verksamheten (Leif Åhlander, 2013). Denna rapport består av de slutsatser processledarna gjort kring utbildningen samt de texter pedagogerna skrivit för att beskriva och problematisera sina processer.

Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherPedagogisk Inspiration i samarbete med Malmö högskola och Förskoleförvaltningen Malmö stad
ISBN (Print)978-91-980444-6-1
Publication statusPublished - 2016

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this