Initiering av nya professioner och ny kompetens i skolan för närvarofrämjande arbete

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Downloads (Pure)

Abstract

Syftet med denna artikel är att generera kunskap om införandet av nya professioner och kompletterande kompetens i skolan. Den presenterar en fallstudie om en grundskolas arbete att med kompletterande kompetens främja elevnärvaro. Forskningsfrågorna är vad personal med kompletterande kompetens gör i en skolas närvarofrämjande arbete och vad som möjliggör respektive begränsar arbetet. Dokument, fältanteckningar och intervjutranskriptioner har analyserats ur ett praktikteoretiskt perspektiv, ett perspektiv som saknas i tidigare forskning inom området. Resultatet visar att kompletterande kompetens på kort tid kan förbättra förutsättningarna för skolors närvarofrämjande arbete genom att sätta och hålla kvar frånvaroproblematiken på agendan, bidra med nya arbetssätt och utgöra förtroendegivande samtalspart för elever och vårdnadshavare. Samtidigt begränsas arbetet av otydliga roller och avgränsningar till andra, revirtänkande samt rådande och tidigare rutiner för att hantera frånvaroproblematik. Förutsättningar behöver förfinas och belysas för att kompletterande kompetens ska integreras i skolans sfär och jämlika förutsättningar för elevers livslånga lärande och hälsa ska skapas.
Original languageSwedish
Pages (from-to)98-120
JournalForskning & forandring
Volume4
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2021-Jun-14

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Keywords

  • additional competences
  • student attendance
  • lifelong learning
  • practice
  • practice architectures

Cite this