Jaktbara svenska fågelarters utveckling under 50 år

  Research output: Book/ReportReport

  9 Downloads (Pure)

  Abstract

  Sveriges fågelfauna förändras hela tiden. Bara under de senaste femtio åren har flera nya arter etablerat fasta bestånd, medan andra har försvunnit. Dessutom visar många av de sedan länge bofasta arterna stora förändringar i antal under samma tid. Ökningar och minskningar påverkar arternas popularitet som jaktbyte, men det gör också förändringar i attityder och lagstiftning. Syftet med faktabladet är att ge en översikt av de nu jaktbara svenska fågelarternas utveckling under det senaste halvseklet, både vad gäller avskjutning och bestånd i stort.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationUmeå
  PublisherSveriges Lantbruksuniversitet
  Publication statusPublished - 2009

  Publication series

  NameVilt och Fisk Fakta
  No.3
  ISSN (Print)1653-9494

  Swedish Standard Keywords

  • Biological Sciences (106)

  Cite this