Jubileumsbok: Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan 2003-2023

Research output: Book/ReportAnthology

116 Downloads (Pure)

Abstract

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan har funnits sedan 2003 och är ett unikt samarbete mellan Region Skåne, Högskolan Kristianstad samt de sju kommunerna i nordöstra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsammans fnansierar verksamheten. Representanter för de olika finansiärerna återfnns i den samordningsgrupp som beslutar om och följer upp Forskningsplattformens inriktning och verksamhet. Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan ska fungera som en mötesplats för utbyte av erfarenheter och kreativa idéer och vara en dynamisk arena för forskningssamarbete över gränserna. Forskningen ska kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet och vara möjlig att implementera i praktiken. Det är nu 20 år sedan verksamheten startade under namnet Forskningsplattformen för utveckling av Närsjukvård. I denna jubileumsbok har vi samlat några projekt som har bedrivits med stöd från Forskningsplattformen under de gångna 10 åren. Jubileumsboken bygger vidare på den bok som gavs ut av Gleerups Förlag i samband med plattformens 10-årsjubileum 2013 (”Aktionsforskning i vård och omsorg – tillämpning och teori” med Liselotte Jakobsson som redaktör), nu med en uppdaterad historik som omfattar Forskningsplattformens verksamhet 2003–2023.
Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
Number of pages189
ISBN (Print)978-91-87973-93-2
Publication statusPublished - 2023

Swedish Standard Keywords

  • Health Sciences (303)

Cite this