Kan klimatförändringen öka smitta av infektionssjukdomar via havsvatten?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in book

1 Downloads (Pure)

Abstract

De pågående klimatförändringarna gör haven allt varmare ochsurare. Dessutom förväntas perioder av intensiva regn att öka, v et bidrar till högre koncentrationer av näringsämnen i havsvattnet. Även sjukdomsframkallande bakterier och virus följer med vattnet från land ut i havet. Näringsämnena kommer att göda algblomningarna, vilket resulterar i fler syrefria bottnar. I bottensedimenten finns det naturligt rikligt med metallen mangan. Den frisätts till vattnet vid syrebrist och kan då tas upp av bottenlevande djur. I spåren av detta har vi genom experimentella långtidsstudier sett negativa effekter på immunförsvaret hos både kräfta, mussla och sjöstjärna. Förmågan att eliminera inkräktande bakterier och virus försämrades och djuren blev mer infektionsbenägna. Den tydligaste effekten såg vi då vi tillsatte mangan. Vi undersöker även hur viabilitet och virulens hos sjukdomsalstrande bakterier i havet påverkas och har bl.a. sett att havslevande bakterier av släktet Vibrio inte far illa av de förändrade faktorerna i havet, vilket indikerar att de kan få ett övertag på demarina organismerna, vars immunförsvar försvagats.

Original languageSwedish
Title of host publicationMan and Biosphere Health
Subtitle of host publicationen komplett akademisk miljö
EditorsAnn-Sofi Rehnstam
Place of PublicationKristianstad
PublisherHögskolan Kristianstad
Pages22-33
Number of pages11
ISBN (Print)978-91-87973-35-2
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameKristianstad University Press
Number11:2018

Swedish Standard Keywords

  • Biological Sciences (106)
  • Other Social Sciences (509)

Cite this