Kan våtmarker motverka brunifiering?

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Under åren 2019-2022 utfördes en mesocosmstudie med syfte att undersöka potentialen för våtmarker att reducera vattenfärg. Vattnet som studerades var från Bivarödsån som består av kraftigt färgat humusrikt vatten. Försöket utfördes under tre år, men första året reserverades till att odla fram våtmarksväxter i mesocosmerna, och de efterföljande 2 åren skedde provtagning. Resultaten visar på att våtmarker har en potential att minska vattenfärgen, även om den är låg. Reduktionen varierade på om det var grunda vegeterade våtmarker och öppna vattensamlingar (dammar) där högst reduktion skedde i de vegeterades våtmarkerna, med en minskning på färgen på 3,7% per dag. Färgen minskade samtidigt som järnkoncentrationerna minskade vilket visade på ett viktigt samband mellan järnkoncentrationen och reduktionen av vattenfärgen.
Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherBiosfärkontoret Kristianstads vattenrike
Commissioning bodyBiosfärskontoret Kristianstads Vattenrike
Number of pages16
Volume2023
Edition03
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameVattenriket i fokus
No.03
Volume2023
ISSN (Print)1653-9338

Swedish Standard Keywords

  • Environmental Sciences (10502)

Cite this