Klinisk slutexamination i sjuksköterskeprogrammet 2006: en rapport från Högskolan Kristianstad

Birgitta Johansson, Kerstin Ulander

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Denna rapport äe en redogörelse för hur Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad har arbetat med att utveckla, pröva och införa en klinisk slutexamination i programmets sista termin. Hela processen har genomförts inom ramen för ett nationellt samarbete mellan flera lärosäten. Det samarbetet har nu fastlagts och modellen börjar införas i landet.

  En enkätutvärdering som genomförts under vårterminen 2006 vid Högskolan Kristianstad redovisas i sin helhet i rapporten. Slutsatsen som kan dras av utvärderingen är att examinationen genomfördes väl och att deltagarna var nöjda. I enskilda fall hade funnits möjlighet att ställa högre krav på studenterna eftersom den valda patienten hade få omvårdnadsbehov.

  Efter hand som alla bedömande sjuksköterskor och examinerande adjunkter får mera erfarenhet av examinationsformen räknar vi med att kontinuerligt kunna förbättra modellen.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationKristianstad
  PublisherInstitutionen för hälsovetenskaper, Högskolan Kristianstad
  Publication statusPublished - 2007

  Publication series

  NameKlinisk patientnära forskning
  No.8
  ISSN (Print)1654-1421

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this