Klinisk slutexamination i tandhygienistprogrammet vid fyra lärosäten

Anna-Britta Larsson, Görel Muller, Brittmarie Jacobsson, Ulrika Lindmark, Pia Andersson, Carina Mårtensson, Margaretha Olsson, Margot Rolandsson, Nina Sundberg

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Den legitimerade tandhygienisten har en nyckelroll inom promotion och prevention i svensk tandvård. I arbetet som tandhygienist krävs att kunna arbeta självständigt och ta väl underbyggda beslut för att ge en god och säker vård. Syftet med projektet var att utveckla, pröva och utvärdera en modell för klinisk slutexamination utifrån de krav som ställs för att arbeta som legitimerad tandhygienist. Projektarbetet resulterade i en modell bestående av en teoretisk och en klinisk examination. Den teoretiska examinationen består av ett fiktivt patientfall medan den kliniska examinationen omfattar en realistisk patientsituation där studenten omhändertar och behandlar en patient. Den framtagna modellens styrka är att samtliga studenter vid de olika lärosätena examineras kliniskt efter samma bedömningsgrunder vilket borgar för en god och jämförbar kvalitet.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationKarlstad
  PublisherKarlstads universitet
  Publication statusPublished - 2009

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this