Konceptet "Entre-Care"

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Jag skriver på en artikel som ska ingå i en antologi om

entreprenörskapspedagogik och vore tacksam för synpunkter på detta.

Avstamp tas i beskrivningar av entreprenörskapspedagogikens ”objekt”,

dvs. vad man i första hand vill åstadkomma (hos barn och ungdomar).

Objektet kan sammanfattas i termer av en ”entreprenöriell identitet”

(kompetens, förhållningssätt osv.). Ambitionen att utveckla ”rätta

attityder” kan knytas till entreprenörskapspedagogikens övergripande,

politiska syfte – att främja ekonomisk tillväxt (Holmgren & From, 2005).

Beskrivningar av objektet kan, tänker jag, problematiseras ur

omsorgsteoretisk synvinkel. Omsorg är för övrigt ett begrepp som tycks

lysa med sin frånvaro inom fältet. Syftet med artikeln är således att

undersöka vad ett omsorgsteoretiskt perspektiv kan bidra med till

förståelsen av entreprenörskapspedagogikens objekt. Som teoretiskt stöd

används framför allt Nel Noddings omsorgsteori och hennes föreställning

om omsorg som essentiell aspekt av all utbildning och fostran.

Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2013
EventPedagogisk forskning i Skåne, Lunds universitet, 26/8 2013 -
Duration: 1980-Jan-01 → …

Conference

ConferencePedagogisk forskning i Skåne, Lunds universitet, 26/8 2013
Period80-01-01 → …

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this