Kritiskt tänkande, normkritik och samspel: Erfarenheter och reflektioner kring distansundervisningens praktik

Research output: Book/ReportBook

169 Downloads (Pure)

Abstract

I denna bok diskuteras en rad olika distanspedagogiska fenomen och inriktningar. Gemensamt för texterna är intresset för pedagogiska praktiker inom nätbaserad undervisning och de utmaningar, fördelar och lärdomar som den här typen av undervisning kan medföra. Med en sociologisk blick lyfter författarna fram exempel
från sin undervisning och ger förslag på hur denna kan utvecklas genom lärdomar från pedagogisk och sociologisk teori samt tidigare studier inom området. Den sociologiska blicken på undervisning och pedagogik kan bidra med ett nyanserat perspektiv där frågor om individen, samhället, sociala förhållanden, hållbarhet,normer, kön och genus blir väsentliga.Ambitionen är att boken ska komma till användning inom såväl undervisning som av forskare eller andra med intresse för högskolepedagogik, distansundervisning och samhällsvetenskapliga analyser.
Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
Number of pages93
ISBN (Print)978-91-87973-92-5
Publication statusPublished - 2023-Aug

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this