Kunskapsbedömning i träningsskolan

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Det finns mycket kunskap om bedömning men det finns relativt lite skrivet specifikt för lärare och rektorer i grundsärskolans inriktning träningsskolan. Kunskapsbedömning i träningsskolan, behövs ett speciellt material för det? I alla skolformer ska elevernas kunskaper bedömas i relation till kunskapskraven men i träningsskolan behöver bedömningen också göras utifrån elevens förutsättningar. Hur kan lärare konstruera bedömningsuppgifter för att tillgodose elevernas skilda kognitiva förutsättningar men ändå utmana varje elev så att ett lärande sker? Ambitionen med det här materialet är att stödja lärare i träningsskolan i just detta.

Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherSkolverket
Edition1
ISBN (Print)978-91-7559-157-5
Publication statusPublished - 2015

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this