Kvalitetssäkring av VFU i Personal- och Arbetslivsprogrammet

  Research output: Contribution to conferencePaper

  Abstract

  Kvalitetssäkring av VFU inom Personal- och Arbetslivsprogrammet, Högskolan Kristianstad  

  PA-programmet är en yrkesförberedande utbildning. Majoriteten av studenterna anställs efter examen på HR-avdelningar i organisationer. I HSVs senaste kvalitetsutvärderingssystem ligger fokus på resultat, d.v.s. hur väl utbildningar lever upp till examensmålen i HL samt examensbeskrivningarna. Utgångspunkten är att alla utbildningar skall hålla hög kvalitet, men hur hög kvalitet skall uppnås är upp till varje lärosäte att avgöra. HKRs vision är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter och har valt att ha en relativt hög andel VFU i samtliga professionsutbildningar. VFU är således en väg att uppnå både HL mål med grundutbildning och att göra studenterna mer anställningsbara.

  Av erfarenhet kan vi konstatera att anställningsbarhet vid examen inte har en gemensam innebörd för utbildningsanordnare, studenter eller blivande arbetsgivare. HLs mål framhäver vikten av att grundutbildning skall ända upp i en potentiell förmåga eller kapacitet för livslångt lärande. Studenternas fokus under VFUn är, examinationsuppgifter till trots, att inhämta basic skills för att omedelbart kunna utöva professionen på fältet här och nu. Från blivande arbetsgivare hörs inte sällan kritik mot att studenter i allmänhet har brist på basic skills vid examen. VFUn blir utifrån arbetsgivarens horisont att bidra med att ge basic skills. Utmaningen för utbildningsanordnaren blir således att balansera och försöka tillfredsställa de olika intressenternas behov. I ett pågående utvecklingsprojekt inom PA-programmet, i samarbete med VFU-organisationerna på fältet, försöker vi nu arbeta fram gemensamma kvalitetssäkringsindikatorer som pekar mot att VFU-perioderna leder till anställningsbarhet både utifrån HLs mål och utifrån studenternas och VFU-organisationernas behov.

  Original languageSwedish
  Publication statusPublished - 2011
  EventProfessionsnätverkets konferens Kunskap profession och expertis i Växjö, Sverige, 28 – 29 september -
  Duration: 1980-Jan-01 → …

  Conference

  ConferenceProfessionsnätverkets konferens Kunskap profession och expertis i Växjö, Sverige, 28 – 29 september
  Period80-01-01 → …

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this