Kvinnlig könsstympning

Vanja Berggren (Editor), Martina Franck (Editor)

  Research output: Book/ReportAnthology

  Abstract

  Kvinnlig könsstympning är en företeelse som för många är tabubelagt att prata om och väcker starka känslor. Världshälsoorganisationen beräknar att 100-140 miljoner nu levande flickor och kvinnor har genomgått könsstympning. Kvinnor som på olika sätt har erfarenhet av könsstympning kommer i kontakt med svensk hälso- och sjukvård, socialtjänst och skolväsende, antingen som mödravårdspatienter, som mödrar eller som experter. Hur kan vi samla kunskap för att bemötande och kompetens ska bli bättre? Vilka olika förklaringar finns till att traditionen fortsätter? Vad säger lagen?

  Syftet med denna bok är att beskriva och ibland ge svar på en del av frågeställningarna ovan. Boken har framför allt nordiskt fokus utifrån både hälsa, antropologi och juridik samt erfarenheter kring mötet inom hälso- och sjukvården. Boken vänder sig främst till yrkesverksamma och studenter inom bland annat vård- och omsorg, socialtjänst, skola och polismyndighet och är den första i sitt slag i Norden.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationLund
  PublisherStudentlitteratur
  ISBN (Print)978-91-44-04672-3
  Publication statusPublished - 2008

  Swedish Standard Keywords

  • Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine (30220)

  Cite this