Lärande bedömning

Research output: Book/ReportBook

Abstract

I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor: 

• Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?

• Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?

• Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?

• Hur kan man engagera eleverna i själv- och kamratbedömning?

Med hjälp av praktiska exempel visas flera olika sätt att bedöma elevernas prestationer. I bokens andra upplaga är alla exempel anpassade till kursplanerna i Lgr11.

Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherGleerup
Edition2
ISBN (Print)978-91-40-67602-3
Publication statusPublished - 2011

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this