Lärares professionalism: en problematisering i ljuset av aktuell forskning

Britt-Louise Wersäll

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Föreliggande rapport ger en översikt av främst svensk och j anglosaxisk forskning om lärares professionalism och professionalisering. Följande frågor och nyckelbegrepp behandlas.

  Hur kan professionalism och professionalisering definieras?

  Vilka tidsförändringar har skett ifråga om professionalisering?

  Vilka nya grundkrav har vuxit fram på lärarrollen?

  När och hur har professionalismen och lärares makt minskat över tid? Varför?

  Vilka ideal och realiteter finns då det gäller lärares etik, politiska förhållanden och påverkan?

  Vilken betydelse har läraridentiteten?

  Vad innebär kunskap och kompetens i ett professionellt sammanhang? samt

  Vilka strategier bör samhället och lärarna använda for att öka lärarprofessionalismen?

  Original languageSwedish
  Place of PublicationKristianstad
  PublisherHögskolan Kristianstad
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameVuLK serie I
  No.2003:3
  ISSN (Print)1650-688X

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this