Lärarlärdom 2018: Högskolan Kristianstad

Claes Dahlqvist (Editor), Stefan Larsson (Editor)

Research output: Book/ReportConference proceedings (editor)

32 Downloads (Pure)

Abstract

Konferensen Lärarlärdom 2018 genomfördes den 16 augusti på Högskolan Kristianstad. Lärarlärdom är en samarbetskonferens mellan Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad och går av stapeln varje år strax innan höstens terminsstart. Konferensen erbjuds som en mötesplats för våra anställda där alla kan träffas för kvalificerade samtal kring kvalitet i undervisning och lärande inom högre utbildning.Vi ser gärna att alla som på något sätt deltar i utvecklingen av våra utbildningar och studenter tar plats på konferensen; Lärare, forskare, doktorander, studieadministratörer, bibliotekarier och personal i olika stödfunktioner som genom åren byggt upp en gedigen kunskap om och reflekterad erfarenhet kring lärande inom högskola och universitet. 2018-års tema var Hållbar utveckling i högre utbildning. Huvudtalare på konferensen var universitetslektor Sally Windsor, nu verksam vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession. Utifrån temat satte Windsor en ram för vad hållbarhetsfrågan omfattas av för ett lärosäte idag och hur lärare kan tänka kring implementeringen i undervisningen. Torsdagen den 15 augusti 2019 är det Blekinge Tekniska Högskola som är värd och konferensen äger rum i Karlskrona. Denna gång är även Malmö Universitet inbjudna att delta. Håll utkik på https://www.bth.se/lararlardom-2019 där mer information och aktuellt tema finnas tillgängligt.Utöver själva konferensbidraget har alla som önskar möjligheten att i efterhand publicera fullständiga Papers kring det ämne som presenterades på konferensen. Flera valde även denna möjlighet och deras bidrag finns att läsa på de följande sidorna. Mycket nöje! Stefan Larsson Högskolepedagogisk utvecklare, Högskolan Kristianstad
Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
Number of pages90
Publication statusPublished - 2018
EventLärarlärdom 2018 - Kristianstad, Sweden
Duration: 2018-Aug-152018-Aug-15
Conference number: 2018

Publication series

NameSkrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad
PublisherKristianstad University Press

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this