Läraryrkets många ansikten

Margrethe Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik Svensson, Britt-Louise Wersäll

  Research output: Book/ReportBook

  Abstract

  I Läraryrkets många ansikten diskuterar författarna lärarens komplexa och intensiva arbete och hur det har utvecklats genom tiderna. I boken behandlas en rad aspekter av läraryrket, bland annat:

  Skolans värdegrund

  Betyg och bedömning

  Skolkultur

  Skolans ledning och organisation

  Facket och lärarrollen

  Lärares professionalism

  Motivation och prestation

  Kreativitet

  Några kapitel är faktainriktade och redovisar olika styrdokument och forskningsresultat, andra är mer diskuterande och tar upp olika problem som lärare konfronteras med i sin yrkesutövning. Varje kapitel avslutas med en ”pedagogisk hörna” med frågor och uppgifter för diskussion och reflektion. Denna nya upplaga har uppdaterats och bearbetats med hänsyn till 2011 års läroplan, skollag, förordning och lärarutbildning.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationStockholm
  PublisherLiber
  Edition3
  ISBN (Print)978-91-47-10060-6
  Publication statusPublished - 2012

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this