Landvinningar på väg mot en skola för alla

Jerry Rosenqvist

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  30 Downloads (Pure)

  Abstract

  Med utgångspunkt i några för samtiden radikala initiativ ställs den historiska utvecklingen på området vård av och omsorg om »avvikande människor»mot moderna landvinningar främst inom specialpedagogikens kunskapsområde, där gemensamma utvecklingstrender inom olika samhällssektorer beskrivs. Fram-växten av en specialpedagogisk praktik inordnas under ansatser som rör beprövad erfarenhet och som via beskrivningar av moderna inbrytningar i ett traditionellt forskningsparadigm försöker gestalta aktuell specialpedagogisk forskning både som dikotomi och i ett dilemmaperspektiv. Forskningens uppgift ses därvid som att genom kritisk granskning och problematisering synliggöra vad som sker i det som synes ske, framför allt inom ett område som specialpedagogik.

  Original languageSwedish
  Pages (from-to)109-118
  Number of pages9
  JournalPedagogisk forskning i Sverige
  Volume12
  Issue number2
  Publication statusPublished - 2007

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)
  • Social Sciences (5)

  Cite this