Litteraturdidaktik och känslor: LDN 2021 Konferensvolym

Lena Ahlin (Editor), Jonas Asklund (Editor), Christoffer Dahl (Editor), Maria Freij (Editor), Petra Magnusson (Editor), Anna Smedberg Bondesson (Editor)

Research output: Book/ReportConference proceedings (editor)

Abstract

Konferensen ”Litteraturdidaktik och känslor” anordnades med hjälp av Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN), vilket samlar forskare och praktiker från alla språkområden. Dess uppgift är att synliggöra och stärka litteraturdidaktikens ställning i skola, akademi och samhälle. De bidrag som samlats i den här volymen visar på bredden i konferensens fyra temaområden: - Litterär gestaltning, litterär stämning; Klassrumspraktiker: elevers engagemang under litteraturarbetet; Läsning, undervisning och utbildning; samt Berättande och medier: kognitiva och emotionella utmaningar - men också
på hur viktiga litteraturdidaktiska frågor blivit i en tid då skönlitteraturen och läsandet ställs inför många utmaningar. Tillsammans ger bidragen en mångfasetterad bild av litterärt gestaltande av känslor och läsares möjliga känslomässiga reaktioner, liksom av de didaktiska möjligheter detta medför.
Original languageSwedish
PublisherStockholm University Press
Publication statusSubmitted - 2023-Mar-17

Publication series

NameLanguage and Literature in Education
PublisherStockholm University Press

Cite this