Lokförare och dödsolyckor på spåret:Psykologiska och säkerhetsmässiga aspekter. Delrapport 2, 2007.

Camilla Siotis Ekberg, Valdimar Briem, Sonia de Lima

  Research output: Book/ReportReport

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Lokförare är en för olyckor särskilt ustsatt grupp. I genomsnitt inträffar två allvarliga olyckor i veckan på järnvägsspåren, och statistiskt sett kommer varje lokförare att vara med om minst en påkörning med dödlig utgång under sitt yrkesliv. Att vara vittne till en dödsolycka skapar i de flesta fall svår stress, och det är inte ovanligt att lokförare drabbas av långvariga, omän inte nödvändigtvis invalidiserande, psykiska symtom efter att ha varit med om en dödsolycka på spåret. I innevarande projekt undersöktes de psykiska följderna för lokförare och annaninblandad personal av traumatiska händelser på järnvägen. Fyrtioåtta personer anställda vidlokal tågdrift i Stockholm deltog i projektet, 27 lokförare och 21 i annan befattning. Deltagarnasvarade på ett antal frågor om sig själva, de olyckor de varit inblandade i och sitt psykiskatillstånd. Resultaten tyder på att de traumatiska effekterna kan ta sig komplexa uttryck, och attflera individuella och psykosociala faktorer påverkar utfallet hos enskilda personer. Härframstår som viktigast individens kön, tidigare trauman, samt fysisk eller psykologisk närhet tillden fokala olyckan. Anledningarna till detta diskuteras i relation till tidigare forskning. Möjliga åtgärder för att lindra stressen, omedelbart eller på längre sikt, diskuteras också.

  Original languageSwedish
  Publication statusPublished - 2007

  Swedish Standard Keywords

  • Psychology (501)

  Cite this