Mänskliga avtryck för hållbar utveckling: hur kan de synliggöras, beskrivas och förstås i relation till förskolans uppdrag?

Christel Persson, Lennart Mårtensson, Jaromir Korostenski, Arne Halling

Research output: Contribution to journalArticle

8 Downloads (Pure)
Original languageSwedish
Pages (from-to)25-34
Number of pages9
JournalHögskolepedagogisk debatt
Issue number1
Publication statusPublished - 2017

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this