Möjlighet att bedöma pedagogisk planeringsförmåga? pedagogisk utveckling av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarprogrammet

Margreth Johansson, Marta Palla

  Research output: Book/ReportReport

  4 Downloads (Pure)

  Abstract

  Bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen är komplicerad. Kriterier och bedömningsgränser uppfattas som problematiska att åstadkomma. Presentationen bygger på resultat från ett utvecklingsprojekt vars fokus varit bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarprogrammet. Under projektet ställdes frågan: På vilket kvalitativt sätt kan skriftliga pedagogiska planeringar av undervisningssituationer tjäna som bedömningsunderlag för examination av VFU? Resultatet visar att studenters planeringsförmågor varierar allt ifrån en holistisk förmåga till ett helt ostrukturerat förhållningssätt. Utifrån denna kartläggning av studenters varierande sätt att planera vill vi diskutera möjligheten att bedöma studenters pedagogiska planeringsförmåga. 

  Original languageSwedish
  Place of PublicationKristianstad
  PublisherHögskolan Kristianstad
  Publication statusPublished - 2010

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this