Med minnen av en framtid - integration och etablering som meningsskapande processer

Ulf Ericsson, Fredrik Rakar

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Att flytta innebär att lära sig ett nytt socialt sammanhang, men också ett uppbrott från vår livshistoria. Nutid, dåtid och framtid behöver omförhandlas i ett nytt socialt sammanhang för att (åter-)skapa mening och därmed fortsätta intrigen i livsberättelsen. Vi vill undersöka hur integration och etablering kan förstås som en meningsskapande process och vad ett sådant perspektiv innebär för förståelsen för mötet mellan nyanländ och policy. Har vi en etableringsprocess som ger individen verktyg för att skapa minnen av en ny framtid?

Original languageSwedish
Pages (from-to)8-24
Number of pages16
JournalArbetsmarknad & Arbetsliv
Volume23
Issue number1
Publication statusPublished - 2017

Swedish Standard Keywords

  • Work Sciences (50903)

Cite this