Medborgaren i samhällsforskaren: reflektioner utifrån en kvantitativ innehållsanalys som berör sociala konflikter och mänskliga rättigheter i Argentina

Research output: Chapter in Book/ReportChapter in book

28 Downloads (Pure)

Abstract

Den här artikeln syftar till att å ena sidan utforska metodologiska debatter om forskarnas roll i kunskapsproduktionen och å andra sidan kritiskt granska en fallstudie från ett tidigare forskningsprojekt i Argentina. Texten är konstruerad på följande sätt. Först presenteras en kort historisk översikt över den argentinska militärjuntans (1976-1983) kränkning av mänskliga rättigheter. Sedan presenteras några utdrag ur en studie4 jag genomförde som berörde en marinkaptens avslöjanden (1995) om det slutliga ödet för en stor del av den politiska oppositionen, där tonvikten ligger på de teoretiska och metodologiska ställningstaganden som styrde och påverkade forskningsprocessens olika steg.

Avslutningsvis gör jag en reflektion kring situationer eller problem som man som medborgare-samhällsforskare står inför när man studerar den sociala verkligheten ur ett socialt konfliktperspektiv, och hur värderingar påverkar tolkningar av ett material. Jag reflekterar också kring operationaliseringsprocesser, då abstrakta begrepp omvandlas till konkreta empiriska mätbara kategorier; hur man konstruerar ett mätverktyg för att observera, synliggöra och insamla data, och hur man i analysen återkopplar mempiri till teori för att besvara eller förhålla sig till de frågeställningar som styr forskningsprocessen.

Original languageSwedish
Title of host publicationDen metodologiska labyrinten
Subtitle of host publicationerfarenheter och vägval inom samhällsvetenskaplig forskning
EditorsJoakim Thel, er
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
Pages23-47
Number of pages24
ISBN (Print)9789197942256
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameKristianstad University Press
Number2014:01

Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

Cite this