Närsjukvård: vad innebär det i Region Skåne?

  Research output: Contribution to journalArticle

  Abstract

  I forskningsplattformens uppdrag ingick att följa och dokumentera närsjukvårdsutvecklingen i regionen. Som ett första steg i detta arbete intervjuades 97 medborgare, medarbetare och beslutsfattare om vad de lade in i begreppet närsjukvård. Avsikten var att ta reda på hur olika grupper såg på vad närsjukvård var eller borde vara. Ett vanligt svar bland framför allt medborgare och medarbetare var att de hade hört talas om närsjukvård men att termen var tvetydig, oklar och kunde förstås på olika sätt. I avsaknad av en klar definition försökte de förstå genom att associera till orden nära och sjukvård.

  Original languageSwedish
  Pages (from-to)7-8
  Number of pages1
  JournalFoU-tidningen
  Issue number6
  Publication statusPublished - 2007

  Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)
  • Social Sciences Interdisciplinary (50901)

  Cite this