Nio förstelärares arbete i grundsärskola och gymnasiesärskola: resultat från en forskningscirkel

Daniel Östlund (Editor), Eva Dehlin, Lena Eliasson, Marcus Falk, Kristin Gannby, Josefine Josefsson, Kamilla Klefbeck, Susanne Rodin, Malin Stoltz, Malena Östlund

Research output: Book/ReportAnthology

176 Downloads (Pure)

Abstract

Forskningscirkeln har genomförts tillsammans med nio förstelärare från två kommuner som arbetar inom grundsärskola och gymnasiesärskola. Inom ramen forskningscirkeln har de drivit utvecklingsprojekt under läsåret 2016/2017.

Grundsärskola och gymnasiesärskola utgör arenan för deltagarna i forskningscirkeln och de nio förstelärarna har drivit egna utvecklingsprojekt inom sina respektive verksamheter. Trots att de nio förstelärarna arbetar på olika stadier, med olika elevgrupper och utifrån olika förutsättningar samlades de kring några centrala teman. I de olika utvecklingsprojekten har skolutveckling utifrån elevernas delaktighet och inflytande, bedömning för lärande, elevhälsa, kommunikation och kollegialt lärande stått i förgrunden. 

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
ISBN (Electronic)978-91-87973-20-8
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameSpecialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad
No.12
ISSN (Print)2000-0022

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this