Om bildning och ombildning i en föränderlig värld: till minne av Jan Bengtsson

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Jan verkade för att utveckla livsvärldsfenomenologin som empirisk forskning. Han visade också ett stort intresse för försök att generera ny teoretisk förståelse inom området filosofisk pedagogik. I ett aktuellt bokprojekt utvecklade han och jag tankar om hur existensfilosofi kan relateras till bildningsfrågor i vår senmoderna samtid. Med andra ord hur personliga livsvärldar och kulturellt erfarande kan förstås utifrån ett fokus på erfarenhetsbaserat lärande. Det är främst Jans och Merleau-Pontys filosofiska bidrag som utvecklades, i relation till sociologer, pedagoger och bildningsteoretiker. Detta bidrag skulle jag vilja berätta om under denna dag till Jans minne.

Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes
EventLivsvärldskonferens till minne av Jan Bengtsson, Göteborgs universitet, 21 augusti 2014 -
Duration: 1980-Jan-01 → …

Conference

ConferenceLivsvärldskonferens till minne av Jan Bengtsson, Göteborgs universitet, 21 augusti 2014
Period80-01-01 → …

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this