Om evidens och att iscensätta forskningsresultat i klassrummet

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

Abstract

Diskussionen om evidens tenderar att ramla in i den gamla vanliga ”antingen eller” mentaliteten kring mätbarhet och generaliserbarhet. Anders Jönsson efterlyser en pragmatisk syn på forskning, som utgår från vad som är användbar kunskap, istället för en polariserad uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa data.

Original languageSwedish
Specialist publicationSkola och samhälle
Publication statusPublished - 2019

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this