Om inkludering är något mer än fysisk placering: vad kan det då vara?

Research output: Contribution to conferenceOral presentation

Abstract

Daniel Östlund är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad och ingår i forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik med ledningsansvar för forskningsgruppen Specialpedagogik. Hans forskning omfattar områden som bedömning inom grundsär- och gymnasiesärskola, speciallärares/specialpedagogers relationella kompetens och hur särskilt stöd till elever utreds och genomförs. Daniel har under de senaste åren varit med och tagit fram innehåll till moduler inom Specialpedagogik för lärande till Skolverket. Han har tidigare arbetat som elevassistent, fritidspedagog och specialpedagog.

Daniel Östlunds presentation bygger på ett pågående forskningsprojekt The significande of SEN assessment, diagnoses and Psychometric tests in inclusive education: Studies from Sweden and Germany som  tar upp frågor om utredning av och beslutsfattande om specialpedagogiska behov inom elevhälsoteam. Projektet genomförs med Dr Thomas Barow, Göteborgs universitet. I projektet har medlemmar från elevhälsoteam med en utredande funktion (specialpedagog, speciallärare, logoped, psykolog) och med en beslutsfattande funktion (rektorer) i Sverige och i Tyskland intervjuats. Dessutom har ett 60-tal utredningar samlats in och analyserats. I presentationen kommer  främst underlagen från Sverige att presenteras.

Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2019
EventNationell specialpedagogisk konferens, Örebro, 13-14 november 2019. -
Duration: 1980-Jan-01 → …

Conference

ConferenceNationell specialpedagogisk konferens, Örebro, 13-14 november 2019.
Period80-01-01 → …

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this