Om röstlösa röster i musikpedagogisk instrumentalism: en problematisering med utgångspunkt i Bakhtins filosofi

Research output: Contribution to conferenceAbstract

13 Downloads (Pure)

Abstract

Detta paper är av dialogfilosofiskt slag. Med intentionen att endast föra en filosofisk musikpedagogisk diskussion redovisas därför inte det empiriska underlaget från det artikelprojekt som ligger till grund för bidraget (Kullenberg & Pramling, in press). Med avstamp i ett urval av den musikpedagogiska forskning som gjorts kring problematiken med den instrumentella utbildningsdiskursen, argumenterar jag i liknande anda. Mer precist förs resonemanget med stöd i internationell musikpedagogisk forskning som bygger på Mikhail Bakhtins anti-instrumentella förståelse av såväl mellanmänsklig kommunikation som estetiska uttryckssätt.

Original languageSwedish
Pages8-11
Number of pages3
Publication statusPublished - 2017
EventNNMPF, Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, 14-16/3, 2017. -
Duration: 1980-Jan-01 → …

Conference

ConferenceNNMPF, Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, 14-16/3, 2017.
Period80-01-01 → …

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this