Om visuella yttranden med bild och andra meningsskapande ytor med likhet

Research output: Chapter in Book/ReportChapter in book

Abstract

Att utforska med flera sinnen är ett naturligt sätt att närma sig sin omvärld och små barn som är förspråkliga uttrycker sig gärna via estetiska symboler. Estetik, människans utforskande av sinnliga och konstnärliga erfarenheter, marginaliseras ofta när det snarare är en central del i ett barns uppväxt. Att åter skapa utrymme för att lyfta estetikens många möjligheter kräver kunskap. Författarnas förhoppning är att pedagoger inom olika områden kommer att bli motiverade att på olika sätt lyfta fram det så berikande konstnärliga utforskandet; genom bild, form, dans och musik. Det handlar om att skapa möjligheter för alla att hitta och använda sina egna estetiska röster. Boken belyser estetikens många möjligheter, men även begränsningar inom utbildning och undervisning. Genom författarnas samlade erfarenheter inom estetisk, teoretiskt såväl som praktiskt, får läsaren ta del av en bred kunskap. Estetiska ämnen har befriande få begränsningar, som i ett exempel ur denna bok där dinosauriedans blir en spännande arena för nya kunskaper.

Original languageSwedish
Title of host publicationEstetikens möjligheter
Subtitle of host publicationOm konstnärligt utforskande, estetisk pedagogik och semiotiska perspektiv
EditorsElisabeth Malmström
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Pages49-73
Number of pages24
ISBN (Print)978-91-44-14226-5
Publication statusPublished - 2021

Swedish Standard Keywords

  • Learning (50303)
  • Didactics (50302)

Cite this