Omvårdnad & äldre

Kerstin Blomqvist (Editor), Anna-Karin Edberg (Editor), Marie Ernsth Bravell (Editor), Helle Wijk (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology

Abstract

Omvårdnad & äldre belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 33 svenska forskares beskrivningar av det aktuella kunskapsläget. Författarna representerar främst ämnet omvårdnad, men även medicin, oral hälsa, kulturgeografi, filosofi, socialt arbete, gerontologi, medicinsk etik, arbetsterapi och fysioterapi. I denna andra upplaga har boken genomgått en omfattande revidering med en ökad integrering av gerontologi och geriatrik och nya kapitel om våld i nära relationer och akut omhändertagande har tillkommit.

Omvårdnad & äldre vänder sig till sjuksköterskestudenter på grundnivå och avancerad nivå, men även till kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom fältet.
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur AB
Number of pages684
Edition2
ISBN (Print)9789144154565
Publication statusPublished - 2024

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this