Ovisshet upptar människans hela sfär: en studie av sjuksköterskestudenters upplevelse av fenomenet ovisshet

Ann-Sofie Lindskog, Ida Ringdahl

Research output: Book/ReportReport

15 Downloads (Pure)

Abstract

Bakgrund: Att inte veta hur saker och ting förhåller sig, är att sväva i ovisshet. Att leva i ovisshet och att inte veta hur ens framtid kommer att bli kan skapa funderingar som kan leda till olika reaktioner. Sådana funderingar och reaktioner blir ofta synliga i berättelser om det inträffade. En berättelse är en skildring av ett händelseförlopp muntligt eller skriftligt av verkliga eller påhittade händelser. Genom berättandet fångas helheten upp och återskapar upplevelser och känslor. Syfte: Syftet med studien var att få en ökad förståelse för fenomenet ovisshet. Metod: Studien genomfördes som en empirisk studie där studenters livsvärldsberättelser om fenomenet ovisshet utgjorde grunden för resultatet. Materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet: Resultatet presenterades utefter tre frågor: 1 Vad innebär ovisshet? Tankar om framtiden och att inte ha makt att kunna påverka, 2 När uppkommer ovisshet? När det vardagliga bryts och 3 Vad gör ovisshet med människan? Känslor här och nu, tankar som svävar iväg. Diskussion: En ökad förståelse för vad ovisshet är underlättar för sjuksköterskan i hennes arbete att vårda och förstå den enskilde patientens livsvärld.

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherHögskolan Kristianstad
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Publication series

NameCollaborative and integrated approaches to health
No.2009:5
ISSN (Print)1652-9979

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this