Pedagogik i hälsofrämjande arbete

Eva Svederberg (Editor), Lennart Svensson (Editor), Tina Kindeberg (Editor)

  Research output: Book/ReportAnthology

  Abstract

  Av en modern pedagog krävs att utgångspunkten för pedagogisk praktik tas i människors erfarenhetsmässigt grundade tänkande och handlande. Faktorer som påverkar hälsan kan inte betraktas som ting som vi förmedlar kunskaper om, utan måste ses som meningsbärande och betydelsefulla delar i människors liv och historia.

  Med detta förhållningssätt som grund, inbjuder bokens olika kapitel till reflektion över möjligheten att stödja människor på individ- och gruppnivå i deras lärande och förändring av handlingsmönster i hälsofrämjande riktning. Därtill inbjuder boken till reflektion över etiska frågeställningar och utvärdering i samband med sådana stödjande insatser.

  Boken vänder sig till studerande på högskolenivå, som i sin kommande yrkesprofession behöver kunskaper för att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk praktik i hälsofrämjande arbete. Boken vänder sig även till personer som i sin yrkesverksamhet arbetar med sådana frågor.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationLund
  PublisherStudentlitteratur
  ISBN (Print)91-44-01542-9
  Publication statusPublished - 2001

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this