Petra Söderlund, Selma Lagerlöf & Co. Litteratursociologiska och textkritiska analyser (Litteratur och samhälle, 39:2). Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet: Uppsala 2010

Research output: Contribution to journalLiterature review

Original languageSwedish
Pages (from-to)311-313
Number of pages2
JournalSamlarentidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning
Volume132
Publication statusPublished - 2011
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • General Literary studies (60203)
  • Languages and Literature (602)

Cite this