Produktion med passion: en intervjuundersökning med femtio äldre skogsägare

Ann-Mari Sellerberg, Vesa Leppänen, Tobias Linné

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Att vara skogsägare idag innebär en sammansatt roll. Skogsägaren är skogsarbetare, företagare, traditionsbärare och naturvårdare. Boken är baserad på 50 ljudinspelade intervjuer med äldre skogsägare som var mellan 65 och 90 år. Intervjuerna påbörjades i skogsägarnas hem och fortsatte ofta som promenadintervjuer då skogsägarna visade och berättade om sina skogar. Skogsägarna uttrycker en djup och mångskiftande relation till skogen. Genom en stor mängd citat återges skogsägarnas beskrivningar av förändringar i skogsbrukets teknologi, den statliga regleringen över tid, synen på skogsexpertisen, liksom synen på naturvård och deras relationer till naturvårdsrörelsen. Vi beskriver även relationer mellan män och kvinnor i skogsägarfamiljerna samt hur skogsägarna brottas med praktiska såväl som moraliska överväganden gällande övertagande och överlåtelse av skogsfastigheter.
Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherBokbox
Number of pages343
ISBN (Print)9789186980719
Publication statusPublished - 2019-May-01

Swedish Standard Keywords

  • Economics and Business (502)

Cite this