Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn: En systematisk litteraturöversikt

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  I rapporten sammanfattas det vetenskapliga underlaget för två typer av program: dels de som främst syftar till att förebygga utagerande beteenden hos barn och ungdomar, dels de som i första hand syftar till att förebygga inåtvända problem som ångest, depression och självskadebeteende. Program som har en allmänt hälsobefrämjande effekt, t ex för att förebygga drogmissbruk och våldshandlingar ingår följaktligen inte. Programmen är avsedda att ha effekt, inte bara direkt efter att programmet har avslutats utan även i framtiden. Rapporten har tagits fram på förfrågan av Kungliga Vetenskapsakademien och UPP-centrum (Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa) vid Socialstyrelsen. Båda har efterfrågat en systematisk litteraturöversikt för att klarlägga nyttan med att använda program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationStockholm
  PublisherSBU
  ISBN (Print)978-91-85413-38-6
  Publication statusPublished - 2010

  Publication series

  NameGul rapport
  No.202

  Swedish Standard Keywords

  • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology (30302)

  Cite this