Rapport Enkätstudie Blended learning

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rapportering projekt "Blended learning"
Fakultetsprojektets syfte var att ta vara på olika erfarenheter och lärdomar av distansundervisning inom NV-fakulteten för att ytterligare implementera dessa i högskolans utbildningar. Ytterligare syfte var att ringa in vilka kompetensutvecklingsinsatser gällande undervisningsmetoder som det fanns behov av och projektet utmynnade i planering och genomförande av en högskolepedagogisk kurs för lärarna.

Arbetsgrupp
Helena Tassidis (projektledare), Persson, C., Birch, K., Klonowska, K. & Regnell J.


Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2021-Oct-01

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this