Rektorers syn på nyutexaminerade lärare

Philippe Collberg, Christina Lindh, Adrian Lundberg

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Abstract

Lärares yrkesinträde är en krävande process och ses oftast som en utmanande
tid. Syftet med forskningsprojektet, som är finansierat av Malmö universitet, Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad, är att bättre förstå det eventuella glappet mellan den kompetens som lärarutbildningen ger och de faktiska krav som läraryrket ställer. I rapporten presenteras tre Q-metodologiska delstudier om hur rektorer i förskola, grundskola och gymnasieskola karakteriserar nyutexaminerade lärare. Ur projektets delstudier framkommer behovet av en synvända på nyutexaminerades möte med yrkespraktiken. Bland annat föreslår projektet att se lärares yrkesinträde som en egen fas i lärares professionsutveckling och att erkänna den som en fortsättning på deras grundutbildning.
Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherMalmö universitet
Number of pages101
ISBN (Electronic)978-91-7877-443-2
ISBN (Print)978-91-7877-442-5
DOIs
Publication statusPublished - 2024-Jan-05

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this