Relationskompetens i pedagogiska sammanhang: rapport från en forskningscirkel

Jonas Aspelin (Editor)

Research output: Book/ReportAnthology

136 Downloads (Pure)

Abstract

I denna skrift rapporteras ett forskningscirkelprojekt ompedagogisk relationskompetens. Projektet hade sin bas påHögskolan Kristianstad och pågick under 2017, medrapportering våren 2018. I cirkeln samverkade nio förstelärarefrån Sölvesborgs kommun med en forskare från högskolan. Detsom utforskades var hur relationskompetens tar sig uttryck ipedagogisk praktik.I ett inledande kapitel introduceras projektet. Därefterpresenteras lärarnas studier. Rapporten ger konkret inblick i ett(alltför) outforskat område i skolvärlden.

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameSpecialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad
No.16
ISSN (Print)2000-0022

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this