Robotik i Socialtjänst och sjukvård: om hur digitalisering och automatisering förändrar professionellas arbete

Research output: Chapter in Book/ReportChapter in book

Abstract

1. InledningAutomatisering spred sig i Sverige bland annat med den så kallade ”dopp in mataren”.Uppfinningen var avgörande och ledde automationen till helt nya nivåer. Tekniken somutvecklades vid Volvo Olofströmsverken i början av 1970-talet har sedan dess gjort att”automatisering” förknippats med just industrin. Dopp in mataren, reducerade behovet avarbetskraft. Sedan mer än ett decennium har automatiseringen tagit över människors arbeteockså i branscher som bank och handeln och inom administration. Automatiseringen harockså börjat användas för beslutsfattande, även inom offentlig sektor. I Sverige harFörsäkringskassan exempelvis en automatiserad handläggning av tillfällig föräldrapenning(Försäkringskassan 2013 och 2019). I detta kapitel introduceras läsaren till vad automatiseringi offentliga sektorn kan innebära och hur den kan studeras som ett framväxande nav förtransformeringen av professionellas arbete.Automatisering kan användas för att hämta uppgifter från olika databaser eller göraberäkningar, men den kan också användas för att ge förslag till beslut eller för att fatta beslut.I det sistnämnda fallet går den tekniska lösningen också under namnet Automated Decision-Making Systems (ADM). I kapitlet undviks benämningen välfärdsteknologi, dels därför attbenämningen har kommit att ges såväl en begränsad betydelse som en betydligt mer utvidgadbetydelse, i olika kontexter och olika länder Skillnaderna i användningen av begreppet kanskeockså ska förstås som att det är en empirisk fråga om teknik producerar välfärd på samma sättsom en dopp in matare producerar bilar. Istället används fortsättningsvis dendatavetenskapliga benämningen Robotic Process Automation – RPA på den tekniken som ståri fokus. För en samhällsvetare blir det en mer neutral benämning.Utmaningarna med automatisering inom offentlig sektor kommer att analyseras utifrån tvåexempel i kapitlet.Det första exemplet är från Socialtjänsten där det finns flera årserfarenheter av automatisering, men där ansvarsfrågan fortfarande är oklar. Det andraexemplet är från sjukvården och rör en automatisering som är på gång för att anpassas tillsvenska förhållanden.

Original languageSwedish
Title of host publicationTransformationer? Modernisering og professionalisering i Norden
Subtitle of host publicationet festskrift til Katrin Hjort
EditorsJacob Boje, Peter Henrik Raae
Place of PublicationOdense
PublisherInstitut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.
Pages175-214
Number of pages39
ISBN (Print)978-87-7938-142-1
Publication statusPublished - 2020
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences Interdisciplinary (50901)

Cite this